Norunn Tveiten Benestad (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
339
Speaker role
Konservativa gruppens talesperson
Dato

Arbeidsgruppa som ble oppnevnt for å se på hvordan Nordisk råd kan medvirke til å realisere ambisjonene i FNs 2030-mål i vår organisasjon og i våre land, har levert sin rapport. Jeg er glad for at presidiet i dag anbefaler at arbeidet følges opp, at utvalgene våre får ansvar for å følge opp hver våre mål, og ikke minst at Nordisk råds sekretariat skal bidra til å sikre at arbeidet skal inngå i våre årlige arbeidsplaner og konkretiseres der.

Mål, strategier og ambisjoner kan godt lanseres på et overordnet nivå. Det er viktig, det gir signaleffekt, det gir retning, og det gir oss en marsjordre, men det er i det daglige arbeidet, enten det er i Nordisk råd eller det er i våre hjemland, at arbeidet må følges opp og gjennomføres.

I FNs satsing mot 2030 finner vi mange verdier vi i Norden holder høyt. Våre land har bidratt internasjonalt med å definere satsingsområder og verdigrunnlag, og derfor betyr det så mye at vi i våre land følger opp og i vårt nordiske samarbeid det samme, og at vi er konkrete og gjør det på en synlig måte. Den konservative gruppen støtter selvfølgelig forslaget fra presidiet og ser fram til fortsettelsen av dette arbeidet.

Men det finnes også i våre land gode eksempler på lokalsamfunn som nå lokalt implementerer disse målene på en sånn måte at det berører innbyggernes hverdag. Et av disse eksemplene kan vi hente fra Norge. Vi gjennomfører nå en kommunereform, der en rekke små kommuner slås sammen. Utenfor Oslo skal Asker, Røyken og Hurum slås sammen og bli en ny kommune, nye Asker. I den prosessen har de tre kommunene blitt enige om å bruke nettopp FNs 2030-mål som rammeverk for utformingen av den nye kommuneplanen. Det er et godt eksempel. Det handler om å omsette mål og visjoner til praksis, og det kan være en god inspirasjon for flere av oss.