383. Ineqi Kielsen (Indlæg)

Qujanaq, siulittaasoq. Jeg taler på vegne af de grønlandske delegerede, Kelly Berthelsen og mig selv. Vores færøske brødre bevæger sig mod større og større selvstændighed – de arbejder målrettet på at udvikle deres administration og deres evner til at styre deres land, og de tager ansvar for at varetage egne interesser. Det ønsker de med dette forslag også at gøre i Nordisk Råd. Det kan vi fra grønlandsk side kun støtte op om – ikke bare fordi vi selv arbejder for at nå samme mål, men fordi det helt principielt må være sådan, at hvis et folk både ønsker og evner at repræsentere sig selv, er det ikke vores opgave i Nordisk Råd at spærre vejen for dem.

Derfor vil jeg gerne i dag stemme sammen med de færøske delegerede. Qujanaq.