189. Ine Marie Eriksen Søreide (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
189
Speaker role
Norges udenrigsminister
Dato

Jeg har ikke mye annet å legge til enn det vi i fellesskap har uttalt oss om her. Hvilke beslutninger som tas i domstoler i andre land enn Norge, det kommer ikke jeg til å begynne å kommentere, men det politiske har vi redegjort for gjennom det vi har sagt.