328. Norunn Tveiten Benestad (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
328
Speaker role
Den Konservative gruppe
Dato

Kunnskap og kompetanse er de viktigste redskapene vi har i møte med framtida. Da er vi avhengig av kvalitet i alle deler av utdanningsløpet vårt, fra barnehage til forskerutdanningene våre og til de aller mest spissede forskningsmiljøene. Vi trenger kvalitet både i akademia og i yrkesutdanningene.

I våre nordiske land har vi gode utdanningsinstitusjoner, som på egen hånd har både internasjonale nettverk og samarbeidsrelasjoner. Men erfaringene fra Nordic Master-programmet har vist at det er et unikt nordisk program, som har åpnet mulighetene for et godt nordisk utdanningssamarbeid som har gitt studenter et verdifullt tilbud ingen av landene våre kunne stilt opp med alene. Mobilitet og kvalitet har vært bærende elementer, og programmet har vært godt mottatt av studentene.

Vi har under denne sesjonen diskutert både språk og kulturutfordringer mellom landene våre, og det er lite som bygger samarbeid og felles forståelse som det å kunne bo, arbeide og studere sammen.

Den konservative gruppen er positivt innstilt til dette forslaget om at Nordisk ministerråd nå ser på muligheten til å etablere et felles Nordic PhD-program. Vi er opptatt av at det må bli et tilbud som komplementerer de samarbeidsrelasjonene og det samarbeidet som allerede finnes mellom utdanningene og utdanningsinstitusjonene våre, og gir merverdi til dem. Med en god innretning og ved å fokusere sterkt på kvalitet tror vi dette kan bli et unikt og verdifullt tilskudd til vårt utdannings- og forskningssamarbeid i Norden.

Så har jeg lyst til å føye til for egen regning at jeg håper vi også i det nordiske samarbeidet kan utvikle like gode ordninger for unge mennesker som velger yrkesfaglige studier og arbeidsopplæring, både på grunnplanet og når det gjelder høyere yrkesfaglig utdanning.