347. Cecilie Tenfjord-Toftby (Replik)

Informasjon

Speech type
Replikk
Speech number
347
Speaker role
Konservatives talsperson
Date

Fru president! Jag motsätter mig insinuationerna från ledamoten om att vi har positiva åsikter om social dumpning. Vi är självfallet emot det.

Vi är också mycket angelägna om att vi inom den nordiska sjöfarten, som Grung sa, ska ha gemensamma spelregler som bygger på gemensamma definitioner så att vi gemensamt kan jobba mot social dumpning och för bra arbetsförhållanden för alla som jobbar i de nordiska länderna. Det vi motsätter oss är att förslaget börjar i fel ände. Vi tar gärna del i den fortsatta diskussionen om detta ärende, men vi tycker, som Grung sa, att vi borde börja med att definiera de gemensamma spelreglerna samt den definition som förslaget bygger på.