367. Arman Teimouri (Indlæg)

Informasjon

Speech type
Innlegg
Speech number
367
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Fru president, minister Lena Hallengren och ärade ledamöter! Det gångna året har dominerats av metoo, och till det vill vi från Mittengruppen säga: Våga ta diskussionen och säga nej till trakasserier som man! Norden är ett viktigt exempel i EU i frågan om jämställdhet, och vi hoppas att detta ledarskap syns tydligare i praktiken än vad detta samarbetsprogram ger sken av. Mittengruppen tycker att det är behövligt att lyfta mansrollen för diskussion. Vi hoppas att man i denna diskussion kan hitta lösningar på unga pojkars bristande skolprestation och därmed minska risken för marginalisering. Att jobba med att förändra könsstereotypa förebilder och med workshops om läsning och föräldraskap är ett viktigt led för jämställdheten. Lika lön à la Island är värd en diskussion i hela Norden för att se till att det blir en bättre karriärsutveckling bland kvinnor. Familjer kan se ut på många olika sätt, och alla föräldrar ska ha möjlighet att kombinera jobb och föräldraskap. Vi vill ha en modern, valfrihetsinriktad familjepolitik som ökar jämställdheten och uppmuntrar arbete. Den obalans som finns mellan kvinnor och män önskar vi i Mittengruppen mer debatt om.

Det vi i Mittengruppen saknar i samarbetsplanen är större åtgärder för att inkludera utrikes födda kvinnor i arbetslivet i högre grad. Det reflekteras inte heller i utskottets betänkande. Vi måste hitta goda exempel att bygga vidare på tillsammans. Mittengruppen tackar för ett ambitiöst samarbetsprogram och ställer sig positiv till utskottets betänkande.