384. Kjell-Arne Ottosson (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
384
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Dato

President! Vi i Mittengruppen anser att det är oerhört viktigt att alltid ha ett barnperspektiv och att ha barnperspektivet i fokus när vi har med barn att göra. Det är barnen som ska komma i första rummet - inte föräldrarna, vilket vi tyvärr ofta kan se. I mitt civila liv är jag lärare, och jag har sett en del trasiga förhållanden där föräldrarna har varit alldeles fantastiska och verkligen förstått vem det är som ska vara i fokus. Men, president, jag har tyvärr även sett raka motsatsen där föräldrarna bara ser till sig själva och inte alls tänker på sina egna barn.

Här har vi tydligen goda erfarenheter både från Norge och från försöksverksamhet i Sverige. Vi ska absolut lära av varandra och inspireras av varandra inom Norden. Barnen har rätt till båda föräldrarna, vilket vi uppnår genom att eftersträva en gemensam vårdnad - om det inte föreligger extraordinära omständigheter som kräver annorlunda. Det är ju inte alltid bäst att dela ansvaret. Men så länge barnens bästa sätts i fokus kan det bli en konstruktiv lösning. Om Google inte har lurat mig är det nu 94 länder som har inkorporerat barnkonventionen som lag. Barnkonventionen är tydlig: Det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet. Barnkonventionen är jättetydlig med att barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar; barnkonventionen är som sagt jättetydlig. Här har vi absolut barnkonventionen bakom oss.

Slutligen, president: Jag är kristdemokrat, och inom kristdemokratin har vi ett ord som är väldigt bra men väldigt krångligt, nämligen subsidiaritetsprincip. Jag var uppe i talarstolen tidigare i dag och ifrågasatte vad det är som faller under Nordiska rådets kompetens. Detta är min fråga: Ska detta beslutas om inom Nordiska rådet? Ligger det egentligen inte inom den nationella kompetensen? Hur som helst ställer sig Mittengruppen bakom förslaget.