Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Midlertidig import af heste mellem Norge og Sverige

Mange dyreejere oplever ofte store komplikationer, når de enten skal føre deres heste over den norsk-svenske grænse for at løbe væddeløb eller for at træne.

Informasjon

Serienummer
17-018
Berørte land
Norge
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Avskrevet
Prioritert av grensehinderrådet
Nei

Komplikationerne ved den midlertidige import og eksport mellem Norge og Sverige kan dels tilskrives

- manglende informationer omkring værdisætningen af hestene;

- en langsom håndtering af told- og momsafgifterne der opkræves ved grænsen;

- en manglende viden hos dyreejerne om myndighedernes dokumentationskrav;

- og en uens praksis for beregning af moms blandt toldregionerne.

Eksempel

Det er forskelligt, hvilke konkrete komplikationer dyreejerne oplever, alt afhængig om hestene importeres til Norge eller Sverige. Følgende udfordringer er dog gennemgående.

1) Håndtering af told og moms

Selvom problemstillingen egentlig har forskellig karakter alt efter, om importen behandles i Sverige eller Norge, kan det overordnet konstateres, at vanskeligheder ved betaling af moms og depositum forekommer i begge lande. Eksempelvis kræver det norske Tollvesenet et depositumbeløb modsvarende momsen ved midlertidig indførsel af heste til Norge. I Sverige afkræves ligeledes en afgift i tolden svarende en procentdel af hestens/varens værdi, som er et tilgodehavende, og en sikkerhedsgaranti for at varen ikke importeres permanent. Beløbene betales tilbage, når ejeren/speditør fremviser dokumentation for indførsel og udførsel samt kvittering på depositummet. Problemet er dog, at sagsbehandlingstiderne er for lange. De kan strække sig fra én og op til flere måneder. Desuden kan der opstå yderligere komplikationer, hvis hesten føres frem og tilbage flere gange over grænsen inden for kort tid, da ejeren er nødt til at ligge flere beløb ud til depositum.

2) Krav til identifikation og dokumentation af hestene (varen)

Mange dyreejere tilsyneladende ikke er klar over, hvilke dokumenter de behøver fremvise ved ind- og udførsel af deres heste.  Oftest tror ejerne, at de kun skal fremvise en såkaldt ”udførselsdeklaration”, men derudover kræves det også, at de fremviser et helsecertifikat, som er udstedt af en offentlig dyrlæge, samt et hestepas for væddeløbsheste.

3) Vurdering af hestens/varens værdi

Dyreejere har svært ved at vurdere den rigtige værdi af deres heste pga. manglende information fra myndigheder og en varierende praksis hos de forskellige toldregioner. I Norge pålægges det ejerne at vurdere og oplyse hestenes værdi ved tolden, hvoraf ejerne skal betale told og moms. I Sverige er det imidlertid praksis, at importafgiften beregnes ud fra hestens forsikringsværdi. Er hesten ikke forsikret, skal ejeren eller speditøren normalt betale et depositum på 10.000 kr. Derudover er desuden sådan i Norge, at hvis hesten trænes i landet og skal føres over til Sverige for at konkurrere i et løb, så anses hesten for at være ”bearbejdet”, hvilket betyder, at ejeren må betale ”bearbejdningsomkostninger” i tillæg til momsen. Som det står i lovgivningen, skal omkostningerne beregnes ud fra underholdsudgifter, dvs. udgift til træning, vaccination, stald, dyrlæge og lignende. Dog lader måden, hvorpå disse omkostninger beregnes, til at variere fra toldregion til toldregion i Norge. Det lader til, at ejerne til hestene intentionelt opgiver for en lav værdi for hesten, når de passerer tolden i Norge. Dette gør de for at mindske depositumsafgiften og for at undgå, at de har for store udlæg.

4) Manglende eller fejlagtig information om forskellige regler og praksisser

Dyrejerne oplever forskellig praksis, hvad angår betaling af told og moms i de forskellige toldregioner. Dette skyldes ifølge ejerne selv oftest for dårlig eller direkte fejlagtig information fra myndighedernes side. Desuden har de aktuelle interesseorganisationer også givet udtryk for, at de har svært ved at give korrekte oplysninger til deres medlemmer. Dvs. hesteejerne, de kommercielle stutterier, staldene og rideskolerne.

Hvem er berørt av problemet?

Problemer relateret til midlertidig import af heste opstår pga. af landenes komplicerede momsregler, tvetydig praksis samt manglende information.

Forslag til løsning

Det foreslås, at Tollvesenet og Tullverket henholdsvis går igennem deres respektive regelværk og forsøger at forenkle eventuelt unødigt komplicerede regler; gør et forsøg for at forkorte behandlingstiderne; samt udarbejder en praksis, som er ens i alle toldregioner.

Derudover forslås det, at myndighederne gør en mere proaktiv indsats for at sprede viden om de eksisterende regler og praksisser blandt dyrejerne og deres interesseorganisationer, samt tilbyder assistance for opsøgende privatpersoner. Slutteligt forslås det, at de norske myndigheder ændrer deres praksis, sådan at vurderingen af den gældende værdi for en hest ligestilles med hestens forsikringsværdi, ligesom i Sverige.

Sist gransket av
Finansdepartementet NO 06.10.2022