151. Nicholas Kujala (Indlæg)

Informasjon

Speech type
Innlegg
Speech number
151
Speaker role
President Ungdomens Nordiska Råd
Date

Ordförande, ministrar, Nordiska rådets medlemmar och inbjudna gäster och åhörare! Jag vill tacka minister Blomqvist för en god redogörelse för nordiska ministerrådets arbete med barn och unga i Norden. Vi fick en liknande redogörelse, kanske ännu lite utförligare, på Ungdomens nordiska råds session förra helgen. Där fick vi också möjligheten att ställa frågor: Vi är också väldigt tacksamma för att Nordiska ministerrådet gav oss den möjligheten.

Det gör oss i UNR glada att se att barn och ungdomar har en allt större roll i det arbete som ministerrådet gör över sektorerna. Jag vill dock betona vikten av sådana projekt som inte enbart är till för barn och unga utan också av barn och unga. Vi noterade att även andelen sådana ökar i verksamheten, något som är en följd av ett aktivt civilsamhälle och allt aktivare ungdomar i samhället. Ministerrådets strategi för barn och unga ser ut leverera resultat, vilket gör mig glad och det gör oss i Ungdomens nordiska råd glada. Ett gott exempel på detta är biodiversitetsprojektet, som vi har fått höra om mycket speciellt i utskottet för ett hållbart Norden. Det är ett projekt där vi unga får involveras och får arbeta med post-2020-arbetet, speciellt här i Norden men på ett globalt plan.

När det kommer till att använda internationella avtal och ramar som mätare finns det i våra ögon ännu förbättringar som kan göras. FN:s konvention om barnens rättigheter ger många nycklar till involvering av barn och unga i samhället. Att analysera hur de olika sektorernas arbete relaterar till barnkonventionen är något som kunde hämta mera djup även från vårt perspektiv till ministerrådets arbete. Därför vill jag trots att det inte finns replikmöjlighet ställa en fråga till samarbetsministrarna: Hur ska de olika arbetsområdena i nordiska ministerrådet ta FN:s konvention om barnens rättigheter bättre i beaktande i sitt arbete, och hur ska vi se till att alla 15 arbetsområden tangerar ungdomarna i sitt arbete i framtiden?