260. Michael Tetzschner (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
260
Speaker role
Præsidenten
Dato

Det har sammenheng med det jeg nevnte, men hvis noen mener vi er for liberale, så skal vi rette oss etter det - allikevel med utvisning av et visst skjønn, slik at flere momenter kan bli brakt på banen.

For øvrig er det i den dagsordenen vi har vedtatt, også slik at møtelederen har ansvaret for at dagsordenpunktene får den tid til behandling som er avsatt, og det er både et minimum og et maksimum, og at presidenten kan avslutte en debatt når den avsatte tid er utløpt. Det er den dessverre nå.

Da takker jeg for en utmerket debatt, som også ga en viss temperatur. Dermed er debatten offisielt avsluttet.

Så er spørsmålet: Kan forsamlingen ta forsvarsministerens redegjørelse til etterretning? Svaret på det er ja, og dermed er vi også ferdig med saken, for det var ingen avstemning som skulle foretas her.

Vi går over til dagsordenpunkt 11, som er ministerrådsforslag og redegjørelser. Her må vi være klar over at i motsetning til i forrige sak vil det skje en votering helt til slutt.

Først skal vi få en kulturpolitisk redegjørelse, og i den anledning har jeg gleden av å gi ordet til Islands kulturminister Lilja Dögg Alfredsdottir. Alfredsdottir vil kunne beherske podiet i fem minutter. Vær så god!