285. Sigurður Ingi Jóhannsson (Hovedindlæg)

Informasjon

Speech type
Hovedinnlegg
Speech number
285
Speaker role
Nordisk samarbetsminister
Date

Præsident! I den nye vision for det nordiske samarbejde er det målet, at Norden skal være den mest integrerede region i verden. Det er et vigtigt mål, som understreger fællesskabet og styrker Norden som en sammenhængende region. De nordiske lande er i dag allerede tæt knyttet til hinanden gennem vores fælles historie og ikke mindst gennem et tæt samarbejde og mellemfolkelige relationer. I en digital tidsalder, hvor borgere og virksomheder hovedsagelig benytter digitale tjenester og kanaler, er det vigtigt - ja, det er helt afgørende - at de digitale tjenester og data understøtter mobiliteten på tværs af grænser.

De nordiske lande er blevet verdens mest digitaliserede samfund med avancerede digitale infrastrukturer, detaljerede registerdata og stærke digitale kompetencer. Ministerrådet har skabt en effektiv platform for samarbejde om digitalisering af vore samfund i både den offentlige og private sektor. Et af de mest markante resultater er arbejdet med digitale identifikationer, såkaldt e-ID, hvor vi i den nærmeste fremtid vil have den tekniske infrastruktur på plads, der skal til, for at borgere i Norden bliver i stand til at anvende deres nationale e-ID på tværs af de nordiske grænser. Det er et stort og vigtigt skridt for at skabe en digitalt intregreret region.

I Ministerrådet for Digitalisering støtter vi således visionen ved at sætte ambitiøse mål for at skabe en digitalt integreret region. Det gælder ikke kun samarbejde om brug af digital identifikation og alternativisering, men også om borgernes og virksomhedernes adgang til digitale tjenester, f.eks. registrering af skat, adgang til pensionsoplysninger, adgang til bankkonti, e-recepter på tværs af grænser. I takt med at flere og flere offentlige og private tjenester digitaliseres, bliver det vigtigt, at borgerne og virksomhederne får adgang til disse på en enkel og sikker måde med brug af nationale e-ID-løsninger. I 2020 lancerer MR-DIGITAL et nyt 4-årigt arbejdsprogram 2021-2024, som har til formål at sikre en enkel og sikker adgang til digitale tjenester på tværs ved brug af nationale e-ID-løsninger. Vi vil i løbet af 2020 udvælge de tjenester, hvor borgerne og virksomhederne har størst nytte af at få adgang på tværs. Som grundlag for udvælgelsen har vi igangsat en stor undersøgelse af borgernes og virksomhedernes behov. Det skal identificere, hvilke digitale tjenester der vil skabe størst værdi for borgerne i regionen at kunne anvende på tværs af grænser.

Et andet fokusområde i det kommende år bliver at fremme digital innovation og ikke mindst understøtte anvendelsen af digitale teknologier i den offentlige og private sektor. Som små lande gælder det om at udnytte hinandens styrker og understøtte vores digitale økosystemer, så de kan konkurrere på et globalt marked. Hver især investerer de nordiske lande massivt i digital innovation, men digitaliseringsområdet er i konstant udvikling og under et stort pres fra de store lande som USA og Kina, som har langt større investeringskraft. Hvis de nordiske lande skal kunne markere sig som region, bliver det vigtigt at styrke samarbejdet om forskning og innovation i de digitale terminologier. Det gælder eksempelvis løsninger og produkter baseret på kunstig intelligens og 5 G, som er i rivende udvikling og danner grundlag for automatiserede og bæredygtige samfundsløsninger. De nordiske lande har avancerede testmiljøer, og vi er en attraktiv region for digitale iværksættere og investorer med adgang til specialiseret arbejdskraft, tæt samspil mellem offentlige og private sektorer og aktører og sikker infrastruktur. Vi skal derfor udnytte vores styrkeposition og gå forrest i udviklingen af fremtidens teknologiløsninger, sikker og samfundsgavnlig dataanvendelse.

Et tredje prioriteret indsatsområde digitalt bliver at fortsætte samarbejdet om, hvordan vi i de nordiske lande regulerer den digitale transformation af vores samfund. Det gælder om at finde den rette balance mellem at beskytte persondata og sætte tydelige lovgivningsmæssige rammer op for dataanvendelse og på den måde undgå at bremse digital innovation og de muligheder, der følger med den hurtige teknologiske udvikling. Det er en vanskelig opgave, som vores små lande ikke kan gennemføre alene og har stor glæde af at samarbejde om. Som et konkret eksempel på, hvordan nye teknologier som kunstig intelligens tages i brug i Norden og påvirker vores hverdag, har MR-DIGITAL sammen med analyse- og stastikenheden undersøgt, hvordan udvalgte kommuner i Norden anvender kunstig intelligens, hvor det indgår i løsningen, og hvor det retter sig mod tjenester til borgerne.

Selv om vi har forskellige tilgange til at styre og regulere den digitale omstilling, bygger vores politik på samme værdier, normer og kultur, og i en tid, hvor den digitale udvikling går hurtigt og kan forårsage stor skade og misbrug, er det vigtigt, at vi i Norden bidrager til at præge og udvikle de etiske rammer på digitaliseringsområdet. Tak, og undskyld for lidt forsinket tid.