301. Maria Stockhaus (Hovedindlæg)

Informasjon

Speech type
Hovedinnlegg
Speech number
301
Speaker role
Udvalget for Velfærd i Nordens talsperson
Date

Herr president! Nordiska vänner! Norden är en av de mest jämställda regionerna, för att inte säga den absolut mest jämställda regionen, i hela världen. Vi tar jämställdheten för given. Män och kvinnor är lika mycket värda, och kvinnor i Norden har samma möjligheter som män att utbilda sig och förverkliga sina drömmar. Detta gäller de flesta som bor i våra länder, men det finns undantag. Det är undantag som vi aldrig ska acceptera.

I vissa områden gäller helt andra regler och värderingar. Kvinnor begränsas i sin vardag, och framför allt flickor kontrolleras hårt. De får inte välja vem de ska gifta sig med, och de förväntas vara oskuld när de gifter sig.

Utvecklingen går åt fel håll, och det är dags att vi sätter stopp. Mittengruppens medlemsförslag om mer nordiskt samarbete kring att få bort hedersförtryck i våra medlemsländer är viktigt. När välfärdsutskottet diskuterade frågan på sommarmötet rådde stor enighet om att vi behöver lära av varandra för att få stopp på detta förtryck i Norden och säkerställa att alla får ta del av den jämställdhet som de flesta av oss tar för given. Utskottet valde att stödja förslaget.

Vi hade också en diskussion om en annan grupp som är väldigt utsatt under hedersförtryck, och det gäller hbtq-personer. Därför lade vi till en att-sats. Nu har det, under många diskussioner i samband med plenum, visat sig att det finns en möjlighet att vi kan få många fina gröna pluppar som lyser och inte en enda röd lampa om vi ändrar ett ord i den sista att-satsen. Där står ”etniska miljöer”. Vi har konfererat sinsemellan, och utskottet vill ändra detta till ”olika miljöer”. Det gäller alltså ett ord, och vi har förstått att vi därigenom skulle kunna få full enighet i denna viktiga fråga så att vi kan jobba gemensamt och lära av varandra hur vi ska kunna få bort hedersförtryck.

Vi föreslår därför att Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna att fördjupa samarbetet i dessa frågor i enlighet med de sex att-satserna i utskottets förslag, med ändringen av ”etniska” till ”olika”.