386. Kaisa Juuso (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
386
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Dato

Tack, president! Det finns ett flertal områden som det är tydligt att Nordiska rådets arbete påverkar, och driver de nordiska länderna i en mycket positiv riktning. Jag tror att detta medlemsförslag också kommer att kunna vara en del av det viktiga arbetet. Jag har själv erfarenhet av vårdyrket i Sverige, Norge och Finland. Inom delar av vården har man lyckats mycket väl med godkännande av utbildningar och yrkesmässiga kvalifikationer. Med finska examensbetyg som sjuksköterska får man legitimation åtminstone i Sverige och i Norge utan problem. Nackdelen är att man måste ansöka om det och beslutet tar några veckor. Ett automatiskt erkännande skulle minska det onödiga pappersarbetet då utbildningen i det stora hela stämmer överens i de nordiska länderna.

Jag är övertygad att om ett automatiskt godkännande av utbildningar och yrkesmässiga kvalifikationer skulle bredas ut till fler yrkeskategorier så skulle det gynna de nordiska länderna och bidra till den fria rörligheten inom den nordiska arbetsmarknaden. Dock är det klart att man måste kunna vara säker på att de utbildningar som kan godkännas automatiskt i stort måste ha motsvarande innehåll.