Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

2008 Naja Marie Aidt, Danmark: Bavian

2008 Naja Marie Aidt, Danmark: Bavian
Cato Lein

Om författaren

Naja Marie Aidt är född på Grönland av danska föräldrar, men flyttade till Danmark vid åtta års ålder. Debuten skedde 1991 med diktsamlingen Så længe jeg er ung. Hon har skrivit åtta diktsamlingar, tre novellsamlingar, en spelfilm och en rad skådespel. Hon har en mycket framträdande plats i sin generation av danska författare.

Om det vinnande verket

Bavian (Babian) utkom 2006 och är en flerstämmig och tvetydig novellsamling. Den kan ses som en bild av samtidens Danmark, avslöjande och anspelande på tidens frustrationer och osäkerhet. Döden är en stadig följeslagare som kastar sin skugga över vardagslivets trivialiteter. Bokens inledande novell, den skakande historien Myggestik, är både en fars om det manliga självbedrägeriet och en tät skildring av hela människolivets bräcklighet. Sorg och livsglädje, ångest och förtröstan är motsatser som genomsyrar Naja Marie Aidts noveller, där livsklokheten till slut också blir till ett centralt tema. I novellen Bryllupsrejse, som utspelar sig i Grekland, är det en galen man som hemsöker bruden och ruckar på den unga kvinnans balans mellan vad som är manligt och kvinnligt. Denna androgyna sexualitet är ett återkommande tema i hela novellsamlingen.

Bavian

Publicerad av: Förlaget Gyldendal 

Publikationsår: 2006

Det här är vad bedömningskomittén sade

De 15 noveller i "Bavian" tager udgangspunkt i en verden, der til forveksling ligner hverdagen. Naja Marie Aidt skriver i en yndefuld og ildevarslende realisme, der trækker virkelighedens undertoner op, så man mærker, at hverdagen hviler på et mycelium af mulige katastrofer.