Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

1969 Per Olov Enquist, Sverige: Legionärerna

1969 Per Olov Enquist, Sverige: Legionärerna
Ulla Montan

Om författaren

Per Olov Enquist är uppväxt i byn Hjoggböle i Västerbotten. Hans barndom präglades starkt av moderns pietistiska religiositet. Efter universitetsexamen i Uppsala var han verksam som journalist och fri skribent, fick sitt genombrott med romanen Magnetisörens femte vinter och har sedan dess varit en mycket framgångsrik romanförfattare, dramatiker och debattör. Han skildrar sitt växlingsrika liv i den framstående självbiografin Ett annat liv som utkom 2008.

Om det vinnande verket

Legionärerna är primärt en dokumentärroman om händelserna kring baltutlämningen efter andra världskriget slut, då balter som stridit på Tysklands sida utlämnades från Sverige till Sovjetunionen. Men det finns fler lager i berättelsen, Enquist använder det historiska materialet för att belysa problem och frågeställningar i sin egen samtid. En rad frågor ställs: Är en förutsättningslös undersökning av en händelse överhuvudtaget möjlig? Ska politiken alltid vara åtkomlig för alla? Vilket ansvar har den enskilde i de stora politiska avgörandena? Det är frågor som Enquist även fortsättningsvis återkommer till i sitt författarskap.

Legionärerna

Publicerad av: Norstedts Förlag 

Publikationsår: 1968

Det här är vad bedömningskomittén sade

Romanen är ett kvalificerat konstnärligt uttryck för en modern människas försök att förstå sin egen och sin samtids situation genom en rikt nyanserad undersökning av ett problematiskt kapitel i efterkrigstidens nordiska historia.