20.5.
Nordisk Råds årsberetning 2021, Dokument 1/2022

382
Lulu Ranne
Hovedinnlegg

Tack, herr president! Vi har nu kommit till att behandla Nordiska rådets årsredovisning för 2021. Förra året var ett speciellt år för Nordiska rådet och det nordiska samarbetet.