115. Heidi Greni (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
115
Person
Speaker role
Præsidiet
Status
Waiting for transcription
Dato

Jeg skal forsøke å fatte meg i korthet. På vegne av presidiet vil jeg først få takke Nordisk grønt venstre for engasjementet og initiativet. Presidiet deler naturligvis bekymringen rundt den utfordrende situasjonen som er i Vest-Sahara, men vi mener at dette ligger utenfor rammen av det som Nordisk råd bør engasjere seg i.

Nordisk råd har en internasjonal strategi og den sier at vi først og fremst skal konsentrere oss om våre nærområder, og at det er det som skal prioriteres. Smører vi oss for tynt utover, risikerer vi at våre rekommandasjoner ikke blir tatt på alvor. Derfor mener vi at Nordisk råd ikke bør gå videre med dette forslaget.