149. Staffan Eklöf (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
149
Speaker role
Nordisk Frihed
Status
Waiting for transcription
Dato

Herr president! Nordisk grön vänster vill att de nordiska länderna ska ratificera FN:s avtal om ett så kallat kärnvapenförbud. I Nordisk frihet tycker vi inte att de nordiska länderna ska göra det. Det finns flera skäl till att Sverige inte har gjort det. Ett skäl är att det sannolikt inte blir praktiskt möjligt med ett fungerande Natomedlemskap för det land som skriver under och ratificerar avtalet. Ett undertecknande kommer troligen inte heller att leda till avspänning utan tvärtom. Ett förbud skulle bli ensidigt. De farliga staterna skulle nämligen aldrig underteckna och följa ett sådant avtal. Kärnvapenmakter med mörka motiv skulle ha kärnvapen på land, i luften, till sjöss och i ubåtar. De skulle lättare veta att deras hot inte skulle kunna mötas av motåtgärder om USA och andra demokratier inte har liknande förmågor.

När bara det ultimata hotet finns är tröskeln tack och lov oerhört hög, och det vet motståndaren. Om Nordens länder skulle ratificera avtalet skulle det leda till en osäkrare värld, bedömer jag. Jag tror att det skulle bli en värld där den starkes rätt och den hänsynslöses rätt får större utrymme, en värld där sannolikheten ökar för användning av kärnvapen. Det finns då risk för att de används i liten skala till dess att Norden och andra vänligt sinnade länder viker sig. Vår frihet skulle riskera att få ett slut.