294. Veronika Honkasalo (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
294
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Status
Waiting for transcription
Dato

President! Som jag sade tycker jag att det är synd att utskottet inte har arbetat baserat på fakta och vetenskap. Utskottet har helt missuppfattat vad det här medlemsförslaget går ut på.

Vi vill göra en evaluering av den drogpolitik som vi har i Norden och varför den inte fungerar. Vi vill se varför dödsfallen ökar och varför de som använder droger är den mest marginaliserade gruppen i våra samhällen. De är de mest stigmatiserade och nås inte av samhällsservicen. Det är lönlöst att säga att vi måste göra förebyggande arbete när det inte lyckas för tillfället.

Polisen nämndes här i debatten. Polisadministrationen i Finland har till exempel sagt att man visst skulle kunna göra en pilot om exempelvis brukarrum.

Den här debatten går alltså framåt. Jag vet att på Island har man en väldigt ambitiös drogpolitik och också i Danmark. Jag tycker att det är väldigt synd att det nu ser ut som om syftet med det här medlemsförslaget har missuppfattats i utskottet.