299. Tobias Drevland Lund (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
299
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Status
Waiting for transcription
Dato

Jeg fikk inntrykk av i den felles runden vi hadde tidligere, at det nettopp ble oppklart at det ikke står noe i forslaget om liberalisering av narkotika. Derfor vil jeg spørre representanten: Hvor i forslaget er det det står at vi foreslår liberalisering av narkotika? Kan representanten fortelle meg det – og alle de andre som åpenbart ikke klarer å finne det i forslaget?