310. Ola Elvestuen (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
310
Person
Speaker role
Midtergruppen
Status
Waiting for transcription
Dato

Jeg er fra Midtengruppen, men i dette spørsmålet snakker jeg for meg selv og for Venstre i Norge og ikke på vegne av Midtengruppen, som har presentert at vi har ulike standpunkt.

Jeg kjenner ikke til hvordan diskusjonene har vært i velferdsutvalget, men jeg kommer likevel til å støtte reservasjonen. Jeg mener dette er et felt hvor vi virkelig trenger å gå videre selv om det er ulike standpunkt og posisjoner i de ulike nordiske landene.

Jeg skal være tydelig på at jeg er en av dem som har en tydelig posisjon med tanke på avkriminalisering. Venstre i Norge har forhandlet inn en rusreform som innebærer avkriminalisering i to regjeringsplattformer, og vi har hatt et samarbeid med Høyre om det i regjering etterpå. Det er to hovedgrunner for dette.

Det ene er at mer og mer kunnskap viser at straff skader. Truslene om straff også ved mildere stoffer gjør at unge ikke ringer etter hjelp hvis de ser noen med overdose i nærheten av seg. Straff gjør at selv ved små overgrep med milde narkotiske stoffer vil straffen gjøre at man vil kunne få problemer med både utdanning og arbeidsliv i etterkant. Straff kan gjøre at det er straffen og ikke bruken som driver en over i avhengighet og kriminalitet, og at en får tilgang til kriminelle.

Den andre hovedgrunnen er at uten mer regulering på dette feltet klarer ikke jeg å se hvordan man kan begrense hele verdikjeden som produksjonen av narkotiske stoffer har, og hele det omfattende organiserte kriminelle systemet som vi står overfor.

Jeg mener, som det sies her, at det er ikke et spørsmål om avkriminalisering i forslaget og den reservasjonen vi har. Jeg tror at vi på dette feltet kan lære av hverandre. Er det én ting jeg har lært meg om narkotikapolitikk, så er det at mer kunnskap flytter posisjoner og standpunkt, så jeg vil stemme for reservasjonen.