21.1.
Fastsættelse af tid og sted for næste session