Arbeidsgruppen for energieffektivisering

Arbeidsgruppen for energieffektivisering (AGEE) har som sine viktigste mål å fremme nordisk samarbeid i forbindelse med diverse energieffektiviseringstiltak i samfunnet samt å fremme nordisk samarbeid innenfor implementeringen av EU/EØS-direktiver og -programmer.

Information

Postadresse

Akersgata 59
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo

Contact
Telefon
+358 50 3044933 - sekretær/+47 22 24 90 90 - ordförande

Content

    Persons