12. Kundskab og Kultur i Norden

Præsident: PHIA ANDERSSON

Dokumentation:

  • Betenkning over Medlemsforslag om en sterk og fri presse i Norden, A 1636/kultur
  • Betenkning over Medlemsforslag om etablering av et internasjonalt samisk filminstitut (ISF) i de nordiske landene, A 1637/kultur
  • Betænkning over Medlemsforslag om fællesindkøb for offentlige myndigheder i de nordiske lande, A 1605/næring
  • Udvalgsforslag om Nordens Kulturelle Skolesekk, A 1646/kultur

Kære kollegaer, kultur- og uddannelsesudvalget har i forhold til det her medlemsforslag besluttet at fokusere på den nordiske dimension i en stærk og fri presse i Norden. Det er udvalgets…

Herr president och ledamöter! När den här frågan kom upp i kultur- och utbildningsutskottet gjorde jag ett säryrkande på den andra att-satsen. Jag ska förklara varför.

Vi hade en ganska…

Jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren, hvad han mener om Nordisk Råds ideer om, at vi skal lave modpropaganda over for Rusland. Jeg er fuldstændig enig i, at politik skal holdes uden for…

Tack för frågan – eller tack för kommentaren, snarare! Vi hade en lång diskussion om detta. I just den här frågan är det så viktigt att, som vi säger i Sverige, Caesars hustru inte ens får…

Tak. Jeg vil bare spørge ordføreren, om ordføreren synes, det er et problem, at der er en fri og uafhængig institution, der tilbyder et kursus til medier og til journalister, der klæder dem godt…

Man kan naturligtvis se det på olika sätt. Vi har varit väldigt noggranna just när det gäller sådana här frågor, eftersom vi runt om oss har en omvärld där man alltför ofta vill styra…

Først vil jeg gi ros til Mogens Jensen, med tanke på framlegget i denne saken. Jeg synes Lars-Arne Staxäng – på en måte – drar dette i helt feil retning, knyttet til denne «att-satsen». Den…

Ordförande! Det ursprungliga medlemsförslaget handlar om att stärka en fri och självständig press i Norden under en tid när alltfler mediehus drabbas av nedskärningar och många små publikationer…

Herr president! Fri opinionsbildning och fri press är någonting som är centralt och av oerhört stort värde för oss i de nordiska länderna. Då är just hela tanken att pressen är fri. Det är…

Jeg har et spørsmål til resonnementet som her trekkes opp fra representanten: Når Nordisk råd er med og finansierer nordiske journalisters kursopphold her og der, er det en måte å kjøpe seg…