Norrænt samstarf um aðlögun

Trapp
Ljósmyndari
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Samstarfsáætlun um aðlögun flóttafólks og innflytjenda á að styðja við starf sem unnið er í löndunum. Það er gert með því að efla norrænt samstarf á þessu sviði með miðlun reynslu og sköpun nýrrar þekkingar í brennidepli.

Miðstöð upplýsingamiðlunar

Norræna ráðherranefndin hefur sett miðstöð upplýsingamiðlunar á laggirnar. Miðstöðin á að vera hugmyndabanki og greiða fyrir samhæfingu milli stjórnvalda, sveitarfélaga, félagasamtaka og ráðuneyta. Tvær stofnanir Norrænu ráðherranefndarinnar sjá um stofnun miðstöðvarinnar. Norræna velferðarmiðstöðin ber þar meginábyrgð en vinnur náið með Norrænu rannsóknastofnuninni um byggðaþróun.

Öflun frekari þekkingar

Framkvæmd samstarfsáætlunarinnar hefst á því að gert verður greinargott yfirlit yfir fyrirliggjandi þekkingu og rannsóknir á aðlögunarmálum. Þegar fram í sækir verður ráðist í viðamikla norræna rannsóknaáætlun á þessu sviði. Norræna rannsóknaráðið hefur þegar hafist handa við gerð samantektar á fyrirliggjandi þekkingu og rannsóknum á aðlögunarmálum.

Skipulag

Samstarfsáætlunin er þverlæg og leggja öll fagsviðin hönd á plóg með aðgerðum og verkefnum.

Margar stofnanir Norrænu ráðherranefndarinnar koma einnig að framkvæmd samstarfsáætlunarinnar. Þeirra á meðal eru Norræna velferðarmiðstöðin, Norræna rannsóknastofnuninni um byggðaþróun, Norræna rannsóknaráðið og Norræna menningargáttin.

Skrifstofa þekkingar- og velferðarmála á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar hefur umsjón með samstarfsáætluninni.

Framkvæmdaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um framtíðarsýn fyrir árið 2030

Framkvæmdaáætlunin lýsir því hvernig Norræna ráðherranefndin mun vinna að því að uppfylla markmið framtíðarsýnarinnar með röð verkefna sem tengjast þremur stefnumarkandi áherslum: Græn Norðurlönd, samkeppnishæf Norðurlönd og félagslega sjálfbær Norðurlönd. Tólf markmið hafa verið sett fyrir þessar stefnumarkandi áherslur. Stefnumarkandi áherslurnar og markmiðin munu vísa veginn í starfi Norrænu ráðherranefndarinnar næstu fjögur árin. Framkvæmdaáætlunin er í tólf hlutum og fjallar hver þeirra um eitt markmið