Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Norwegian Bokmål.

Uutnyttet demokratipotensial kan bidra til miljø- og klima-arbeidet

15.06.16 | Fréttir
Fisk i en spand i Lappeenranta
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Hvordan kan vi finne løsninger på klima- og miljøutfordringene vi står overfor i dag? Forskning finansiert av Nordisk Ministerråd viser at svaret ligger hos den "vanlige borger".

I doktoravhandlingen som nylig ble lagt frem ved Københavns universitet omtaler forteller biologen Finn Danielsen om en ‘game changer’ innenfor forskningsmetoder. Han mener at det vil være fordelaktig for både miljøet og klimaet at man utnytter seg av all den allmennviten som ligger hos mennesker som ikke nødvendigvis er forskere.

Hverdagsnær forskning

For å kunne skape bedre og mer målrettede løsninger bør man ta i bruk den kunnskapen om naturen som ligger hos blant annet bønder og fiskere siden de er de som er tettest på naturen til daglig. Disse lokale naturbrukerne merker forandringene i naturen først og vil dermed kunne hjelpe med å holde tritt med de raske endringene vi i dag står ovenfor; dette mener Danielsen er en uutnyttet ressurs i dagens samfunn. Dette kan bety at de vanlige menneskenes forskning kan være like verdifull som forskernes i fremtiden.

Som en av de største finansielle bidragsyterne til forskningen har Nordisk Ministerråd støttet prosjektet med 1,5 millioner DKK bl.a. igjennom det Arktiske Samarbeidsprogram samt støtte fra miljø- og fiskerisektoren. Ved å bistå til dette prosjektet er formålet å skape et fundament der allmenhetens deltagelse er i sentrum i både forskning og politiske beslutningsprosesser rundt noen av de største problemene Norden og verden har sett.

Verktøy for kanalisering av kunnskap

Klimaforandringer er en av vår tids største utfordringer og når det gjelder bæredyktighet er blant annet Arktis spesielt utsatt. Den lokale befolkningen samt urfolket har uvurderlig innsikt i naturen og ved å utvikle verktøyer som kan systematisere deres viten om hvordan bæredyktig utvikling kan sikres, kan resultatene bli brukt til raskere utvikling i en grønn retning som en supplerende kilde til tradisjonell forskning.

Demokrati er en sentral fellesnordisk verdi og denne metoden kan være avslutningen på et globalt teknokrati og starten på økt folkestyrt forskning som dermed blir kommunisert til myndighetene og følgende skape mer demokrati om de politiske beslutningsprosessene. Her vil det settes nye internasjonale standarder på området og samtidig vil prosjektet fastholde og øke det internasjonale fokuset på nordiske styrkeposisjoner innenfor forvaltning av naturressurser som innovasjon og sosial, økonomisk, kulturell og miljømessig bæredyktighet.