Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danish.

Būtent! 2022: Hvordan skaber man et resilient samfund? Erfaringer fra Litauen, Finland og Sverige

03.09.22 | Viðburður
alt=""
Ljósmyndari
Nordisk Råd / Nordisk Ministerråd
Ruslands aggression mod Ukraine har forandret den globale sikkerhedssituation og tvunget mange lande til at genoverveje deres forsvarsstrategier, og her spiller civilforsvaret en vigtig rolle.

Upplýsingar

Dagsetning
03.09.2022
Tími
17:30 - 18:30
Staðsetning

Būtent!
Vytautas park
Birštonas
Litháen

Gerð
Debatmøde

Bemærk: Tidspunkterne er angivet i lokal tid, østeuropæisk sommertid (EEST)/GMT+3

Opbygningen af et stærkt civilforsvar er en omfattende opgave, som kræver en løbende indsats. Det handler om at man indefra skaber en resilienskultur og en vilje til at forsvare vores samfund. Et stærkt civilforsvar og samfundsmæssig resiliens kræver samarbejde mellem mange forskellige aktører: statslige myndigheder, regioner, kommuner, civilsamfundet og den private sektor. 

De nordiske lande ligger helt i top i World Values Survey, idet 74,6-87,6 % af respondenterne i Norden svarer ja til, at de er villige til at kæmpe for deres land, mens tallet kun er 32,8 % i Litauen.

Er resilienskulturen og viljen til at forsvare sit land lige stærk i hele samfundet, eller er der visse samfundsgrupper, der skiller sig ud? I 2022 godkendte Litauens parlament et udkast til en strategi, der skulle gøre landets borgere klar til modstandskamp. 

Denne debat går i dybden med emnerne civilforsvar og samfundsmæssig resiliens. Hvordan er Norden nået så langt, og hvad kan de nordiske og baltiske lande lære af hinanden? 

Talere:

  • Laurynas Kasčiūnas, medlem af Litauens parlament, formand for parlamentets komité for national sikkerhed og forsvar
  • Liisa Talonpoika, ambassadør for bekæmpelse af hybride trusler i Finlands udenrigsministerium
  • Morgan Olofsson, kommunikationschef for MSB, Sveriges myndighed for samfundsbeskyttelse og beredskab 

Moderator: Rita Miliūtė 

Arrangører: Nordisk Ministerråds kontor i Litauen, Sverige ambassade, Finlands ambassade og Nordic Talks