16.4.
Nefndarálit um þingmannatillögu um norrænt samstarf um langvarandi COVID, A 1910/UVN