16.4.
Betænkning over medlemsforslag om nordiskt samarbete om postvirala sjukdomen long-covid, A 1910/UVN