NORDEN – en bæredygtig og integreret region? Statusrapport for Vores vision 2030

Upplýsingar

Publish date
Abstract
Vores vision 2030 har som ambition, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Det er en ambitiøs vision, og det er derfor vigtigt, at udviklingen følges tæt for at vide, hvor langt Norden er fra at opnå visionen. Nordisk Ministerråd bad derfor Rambøll Management Consulting om at udvikle en baselinemåling for Vores vision 2030 tilbage i 2021. Sigtet var at vurdere, hvor Norden som region er ved startpunktet for at realisere visionen.Denne statusrapport er en opfølgning på denne baselinemåling og skal vurdere, hvor Norden er som region i forhold til at opfylde visionen om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Rapporten tager afsæt i de 45 nordiske indikatorer, som blev fastlagt af Nordisk Ministerråd i 2021, samt den metode, som blev udviklet til brug i baselinerapporten.Statusrapporten for 2023 viser overordnet, at Norden fortsat er på rette vej til at blive den mest bæredygtige og integrerede region i verden. Det gælder særligt visionerne om et konkurrencedygtigt og social bæredygtigt Norden, mens der særligt er rum til forbedring, før visionerne om et grønt Norden er fuldt realiseret.
Publication number
2023:725