Demokrati, inkludering och sammanhållning

Nordiskt samarbete och översikt över nationellt arbete med demokratifrämjande i skolorna i Norden

Upplýsingar

Publish date
Abstract
I åtta år har de nordiska länderna samarbetat kring demokrati, inkludering och sammanhållning genom det så kallade DIS-nätverket, som består av policy-experter inom utbildning. Denna rapport redogör för det nordiska samarbetet och ländernas pågående arbete inom våra utbildningssystem, för att skydda och främja de demokratiska värderingarna. I en tid där globala kriser och oroligheter skapar grogrund för desinformation och polarisering, där demokratiska värderingar ständigt utmanas, står de nordiska länderna tillsammans i försvar för dessa grundläggande principer.  Rapporten belyser betydelsen av att upprätthålla och vidareutveckla en stark demokratisk kultur, som värnar om yttrandefrihet och källkritik, respekt för medmänniskor, empatiförmåga och aktivt medborgarskap. Rapporten har särskilt fokus på utbildningens roll i detta arbete. För oss i Norden är demokrati inte bara en politisk struktur, utan också ett sätt att leva som kräver kontinuerligt engagemang, dialog och delaktighet.  Genom DIS-nätverket har vi samlat kunskap och bästa praxis för att stärka demokrati- och människorättsutbildning, samt för att motverka social marginalisering, extremism och religiös diskriminering.  Det är frågor som har att göra med skolornas verksamhetskultur, skolledning och lärarkompetenser, samt elevernas möjligheter att utöva sig i demokratiska processer och påverka sin egen vardag. Vårt mål är att stärka den kollektiva förståelsen och stödet för demokratiska värderingar, samtidigt som vi respekterar och hyllar vår kulturella mångfald.  I Vår vision 2030 slår det nordiska samarbetet fast att vi arbetar för ett socialt hållbart Norden. Vi anser att ett samhälle där demokratin är stark och där varje enskild medborgare känner sig värdefull och inkluderad inte kommer av sig självt. Det måste skapas varje dag. Det nordiska policy-samarbetet via DIS-nätverket är en viktig del i detta arbete. 
Publication number
2024:002