Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danish.

Konkurrenceudsættelse: Kontrakt om evaluering af den nordiske ekspertgruppe for bæredygtig udvikling

17.05.24 | Fjármögnunarmöguleiki
Nordisk Ministerråd (NMR), afholder hermed en konkurrenceudsættelse af Kontrakt om evaluering af den nordiske ekspertgruppe for bæredygtig udvikling i perioden 2021-2024.

Upplýsingar

Flokker
Opinber innkaup
Frestur
Mon, 17/06/2024 - 12:00
Fjármálarammi
DKK 150 000
Lönd
Danmörk
Noregur
Svíþjóð
Finnland
Ísland
Færeyjar
Grænland
Álandseyjar

Formålet med den nordiske ekspertgruppe for bæredygtig udvikling er at bistå den nordiske samarbejdskomité (NSK) og de nordiske samarbejdsministre (MR-SAM) med implementeringen af og opfølgningen på Vores Vision 2030 og det tværgående arbejde med bæredygtig udvikling i Nordisk Ministerråd. Evalueringsopgaven går overordnet ud på at redegøre for og følge op på ekspertgruppens arbejde og anvendelse af budgetmidler med udgangspunkt i mandatet for perioden 2021–2024. Evalueringen udfærdiges i form af en rapport med fokus på god forvaltningsskik. Det er sigtet med evalueringen at sikre, at kvaliteten af de aktiviteter, der finansieres af Nordisk Ministerråd, er høj, og at arbejdet udføres i overensstemmelse med det givne mandat.

 

Der er af ordregiver fastsat en maksimal pris for udførelse af den samlede konkurrenceudsatte kontrakt på DKK 150 000 ekskl. moms.

Tengiliður