Finn din utdanning i Norden

Studerende på Handelshøjskolen i Gøteborg

Studerende på Handelshøjskolen i Gøteborg

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Hvis du bor i et nordisk land, har du adgang til utdanningsmuligheter i hele Norden. Når du er ferdig med utdanningen, kan du bruke den i alle de nordiske landene. På denne siden finner du lenker til all informasjon om universitetsutdanninger og andre høyere utdanninger i Norden.

Drømmer du om å studere i et annet nordisk land? Som ung i de nordiske landene har du en unik mulighet for å dra fordel av vårt nære naboskap og styrke samarbeid og utveksling i Norden. Under finner du lenker til informasjon om høyere utdanninger i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland, så du kan utforske mulighetene for å studere i dine nordiske nabolande. Uansett om det dreier seg om å finne et drømmestudium, lære av andre kulturer eller utvide det faglige nettverket ditt, har du mulighet for å benytte deg av det berikende utdanningsfellesskapet de nordiske landene har skapt.

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

De nordiske landene har inngått en rekke avtaler som sikrer nordiske borgere adgang til utdanning i hele Norden. Avtalene betyr også at vitnemål fra høyere utdanninger anerkjennes i alle nordiske land Innenfor det nordiske samarbeidet finnes det dessuten en rekke utdanningsprogrammer som gir muligheter for studenter i hele Norden.

Finn utdanning i Norden

Du finner opplysninger om studiemuligheter, universiteter og søknadsprosedyrer for hvert av de nordiske landene under. Her finner du lenker til nyttig informasjon om høyere utdanninger i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland, så du kan sette deg inn i hva du må gjøre når du skal velge en utdanning du vil søke på i Norden.

Danmark

Du kan søke etter danske utdanninger på UddannelsesGuiden og søke om opptak på danske utdanninger på optagelse.dk. På nettstedet Study in Denmark finner du masse informasjon til utenlandske studenter i Danmark. På Info Nordens sider kan du lese mer om alt du må tenke på hvis du skal flytte til et annet nordisk land for å studere.

Finland

Du kan både søke etter finske utdanninger og søke om opptak på Studieinfo. På nettstedet Study in Finland finner du masse informasjon til utenlandske studenter i Finland. På Info Nordens sider kan du lese mer om alt du må tenke på hvis du skal flytte til et annet nordisk land for å studere.

Færøyene

Du kan søke etter færøyske utdanninger og søke om opptak på hjemmesidene til Færøernes Universitet og Erhvervshøjskolen. På nettstedet Study in The Faroes finner du masse informasjon til utenlandske studenter på Færøyene. På Info Nordens sider kan du lese mer om alt du må tenke på hvis du skal flytte til et annet nordisk land for å studere.

Grønland

Du kan søke etter lange høyere grønlandske utdanninger på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitets hjemmeside. Her kan du også søke om opptak. Du kan lese om andre grønlandske høyere utdanninger på Info Nordens side om høyere utdanning på Grønland. På Info Nordens sider kan du også lese mer om alt du må tenke på hvis du skal flytte til et annet nordisk land for å studere.

Island

Du kan søke etter islandske utdanninger og søke om opptak via universitetenes egne nettsider. På nettstedet Study in Iceland finner du masse informasjon til utenlandske studenter på Island. På Info Nordens sider kan du lese mer om alt du må tenke på hvis du skal flytte til et annet nordisk land for å studere.

Norge

Du kan søke etter norske utdanninger på Utdanning.no og søke om opptak på norske utdanninger på Samordna opptak. På nettstedet Study in Norway finner du masse informasjon til utenlandske studenter i Norge. På Info Nordens sider kan du lese mer om alt du må tenke på hvis du skal flytte til et annet nordisk land for å studere.

Sverige

Du kan søke etter svenske utdanninger på Studera.nu og søke om opptak på svenske utdanninger på antagning.se. På nettstedet Study in Sweden finner du masse informasjon til utenlandske studenter i Sverige. På Info Nordens sider kan du lese mer om alt du må tenke på hvis du skal flytte til et annet nordisk land for å studere.

Åland

Du kan søke etter ålandske utdanninger på Högskolan på Ålands hjemmeside, og her kan du også søke om opptak. På Info Nordens sider kan du lese mer om alt du må tenke på hvis du skal flytte til et annet nordisk land for å studere.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.