Guide: studere i Danmark

Studerende på et bibliotek

Studerende på et bibliotek

Fotograf
Yadid Levy/norden.org

Studenter på et bibliotek.

Nordiske ungdommer har mange muligheter for å studere i Danmark. Her får du et overblikk over alt du trenger å vite: Hvordan finner du drømmestudiet? Hva må du tenke på når du flytter? Hva kan du bruke utdanningen til når du er ferdig?

De nordiske landene gir studenter fra hele Norden like muligheter for å studere på høyere utdanninger i hele Norden. Det skyldes den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning

Hvor finner du opplysninger om utdanninger i Danmark?

Du kan lese mer om høyere utdanninger på Info Nordens sider. Her kan du lese om de forskjellige utdanningstypene som for eksempel universitetsutdanning, høyskoleutdanning og profesjonsbachelor.

På nettstedet UddannelsesGuiden finner du aktuell og utfyllende informasjon på dansk om alle offentlig anerkjente utdanninger i Danmark, altså ungdomsutdanninger, høyere utdanninger og voksen- og etterutdanninger.

Nettstedet studyindenmark.dk er rettet mot utenlandske studenter og inneholder informasjon om engelskspråklige utdanningsmuligheter samt generell informasjon om å studere i Danmark.

Hvordan blir du tatt opp på en utdanning i Danmark?

Bachelor, høyskole og profesjonsbachelor

Du må søke om å bli tatt opp på en dansk høyere utdanning via optagelse.dk. Alle søkere med utenlandsk eksamen må søke senest 15. mars kl. 12. Studieplassene er delt inn i to kvoter: "kvote 1" og "kvote 2". Nordiske søkere blir vurdert i både kvote 1 og kvote 2.

I kvote 1 er opptakskravene basert på å oppfylle en rekke fagkrav som er spesifikke for de enkelte utdanningene, og et karaktergjennomsnitt. Det finnes informasjon om vurdering av fagkrav og omregning av karakterer mellom land i Uddannelses- og Forskningsministeriets eksamenshåndbok.

Kandidatutdanning

For å kunne bli tatt opp på en kandidatutdanning må du normalt ha bestått en relevant og anerkjent universitetsgrad svarende til en dansk bachelorgrad i nivå og innhold. De spesifikke adgangskravene og søknadsprosedyrene for de enkelte kandidatutdanningene går fram av universitetenes beskrivelser av de enkelte utdanningene. Du må kontakte universitetet direkte for nærmere informasjon.

Hva er mulighetene for utvekslingsopphold i Danmark?

Hvis du studerer på en høyere utdanning i et nordisk land, vil du ofte ha mulighet for å søke om utvekslingsopphold i Danmark gjennom det nordiske programmet Nordplus eller det europeiske Erasmus+.

Det vanlige er at du må kontakte det internasjonale kontoret på din utdanning for nærmere opplysninger.

Kan du få utdanningsstøtte mens du studerer i Danmark?

De fleste studenter fra nordiske land får studiestøtte fra landet de er statsborger i. Hvis du er statsborger i et annet nordisk land, har du imidlertid i noen tilfeller mulighet for å kunne motta den danske studiestøtten SU. Det kan blant annet være fordi du har oppholdt deg lenge i Danmark, eller hvis du har jobb i Danmark.

Hvilke praktiske ting må du tenke på?

Hvis du skal bo og studere i Danmark, er det en rekke praktiske ting du må tenke på. Du kan lese Info Nordens guide om å flytte til Danmark eller se en oversikt over de viktigste lenkene her.

Folkeregistrering

Kan du bruke den danske utdanningen din i utlandet?

Som regel kan du bruke en høyere utdanning fra Danmark i hele Norden, men det finnes naturligvis utdanninger som er tilrettelagt for arbeidsmarkedet eller reglene i Danmark. Alle de nordiske landene har også en rekke lovregulerte yrker som krever autorisasjon. Du bør derfor alltid undersøke reglene for godkjenning av utdanninger og autorisasjon i det eller de landene du forestiller deg at du vil jobbe i når du er ferdig med utdanningen din.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.