Pyry Niemi (Replik)

Information

Type
Replikk
Tale nummer
363
Person
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Dato

Herr president! Jag tror inte att du behöver känna oro, Jan. Jag förstår dig. Det här är ett ganska brett medlemsförslag. Det beskriver situationen som den är och kanske de praktiska möjligheterna i det. Jag delar den uppfattning. Vi ska naturligtvis värna de sköra miljöerna. Så ser det ut också i resten av Norden. Det finns väldigt skyddsvärda miljöer som måste skyddas, hanteras och vårdas ur olika perspektiv. Vi är helt överens i den frågan.

Det vi vill få i gång är en diskussion om hållbar turism inom Sverige. Det handlar inte bara om att åka och titta på slott och kyrkor utan också se möjligheter för andra former av turistattraktioner på ett bra och värdigt sätt. På det viset kan vi kanske också berika omvärlden med mycket av den kunskap som vi i de nordiska länderna besitter när det handlar om skyddsvärd skog, rena vattendrag eller vad det må vara som är värt, att bevara, liksom den biologiska mångfalden.

Vi är helt överens, och jag delar din uppfattning att det är viktigt att värna och vårda den svenska och nordiska naturen.