343. Hanna Kosonen (Replik)

Informasjon

Speech type
Replikk
Speech number
343
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Arvoisa puheenjohtaja! Näillä eri parlamenttien edustajilla Brysselissä kyllä töitä piisaa. Kävimme ympäristövaliokunnan kanssa siellä tutustumassa ja viemässä Pohjoismaiden neuvoston valiokunnan asiaa eteenpäin, ja tuli kyllä selväksi, että nämä eduskuntien edustajat eivät ehdi koordinoida Pohjoismaiden yhteisiä asioita. Heillä ei siihen ole aikaa. Tällaisen resurssin lisääminen siellä varmasti lisäisi meidän mahdollisuuksiamme viedä yhteisiä pohjoismaisia asioita EU:ssa eteenpäin ja nimenomaan konkretisoida tätä yhteistyötä, mitä me täällä näinäkin päivinä olemme yrittäneet tehdä. Kannatan ehdottomasti tällaista resurssin lisäämistä sinne Brysselin päähän.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade ordförande! Dessa representanter för olika parlament i Bryssel har händerna fulla. Miljöutskottet besökte Bryssel för att bekanta sig med verksamheten och driva utskottets ärenden, och det framgick tydligt att dessa parlamentsledamöter inte hinner samordna de nordiska ländernas gemensamma ärenden. De har inte tid för det. En sådan här resursförstärkning skulle säkert förbättra våra möjligheter att driva nordiska frågor i EU och konkretisera detta samarbete, vilket vi också försökt göra här de senaste dagarna. Jag välkomnar varmt en sådan här resursförstärkning i Bryssel.