Håkan Svenneling (Replik)

Informasjon

Speech type
Replikk
Speech number
66
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Date

Herr ordförande! Ni i den konservativa gruppen gillar verkligen att prata om försvar, men jag får ändå säga att det är bättre att ni pratar om civilt försvar än om Natofrågan, som ni vanligtvis gör.

Jag får ändå säga att det här är ett ganska gott förslag från den konservativa gruppen. Jag ska inte säga att vi kommer att stödja varenda punkt - det får vi se i den vidare behandlingen - men i grunden är det bra att man lyfter de här civilförsvarsfrågorna i större utsträckning i den försvarspolitiska debatten. Det tycker jag är en pluspoäng till den konservativa gruppen i dag.

Jag var själv med och tog fram livsmedelsstrategin för Sverige, där vi tittade på just frågan om livsmedelsförsörjning. Där var Finland det goda exemplet som vi tittade på. Även om vi Sverige har tagit fram en strategi och börjat prata på ett helt nytt sätt om självförsörjning i Sverige tycker jag att Finland ligger före oss i de här frågorna. Jag hoppas att vi kan jobba vidare med den typen av kunskapsöverföring mellan länderna i de här frågorna genom till exempel detta medlemsförslag.