16.4.
Betenkning over medlemsforslag om Norden som ledende innen bærekraftig havbruk og havøkonomi, A 1772/vekst