310. Heidi Greni (Inlägg)

Informasjon

Speech type
Innlegg
Speech number
310
Person
Speaker role
Mittengruppen
Date

I grenseregionene mellom de nordiske landene er det mange kommuner som har kortere avstand til nabokommunen på den andre siden av grensen enn de har til nabokommunen i sitt eget land. Vi har en lang grense mellom Norge og Sverige, der mange daglig pendler over grensen for arbeid, handel og fritidsaktiviteter, og i min region også for helsetjenester.

Sommeren 2019 hadde Midtengruppen sitt sommermøte på Røros, og vi ble orientert om det grenseoverskridende spesialisthelsetjenestearbeidet mellom Jämtland/Herjedalen og sykehusene på Røros og Tynset. Et samarbeid øker tilgjengeligheten til helsetjenester og reduserer reiseavstanden til innbyggerne i Jämtland og Herjedalen vesentlig. De får utført kirugiske inngrep, de bruker fødestuer på norsk side, og de bruker andre spesialisthelsetjenester. Dette har fungert veldig godt, i hvert fall fram til pandemien slo til.

Samtidig er det en stor utfordring når det gjelder akuttberedskapen. Ambulanser fra Norge kan ikke rykke ut til oppdrag i Sverige. Svenske myndigheter krever spesialregistrering av bil, de krever svensk helsepersonellgodkjenning, og man kan ikke medbringe medisin i ambulansen over til Sverige. Norske myndigheter har vedtatt unntaksbestemmelser som gjør det lett å gi hjelp den andre veien, også svenske ambulanser kan fint bistå i Norge.

Høsten 2019 publiserte Midtengruppens medlemmer debattartikler om dette i Riksdagen, og det resulterte i en utredning som nå skal avgis i desember. Jeg er glad for at sosialdemokratene med dette meslemsforslaget øker oppmerksomheten om dette spørsmålet, men heldigvis er dette arbeidet allerede igangsatt. Jeg håper at vi ser en løsning på dette i løpet av noen få måneder, for dette er et helt unødvendig grensehinder, som gjør at akuttberedskapen blir svekket i mange av disse grenseregionene.