15.2.
Betænkning over medlemsforslag om Venskabsskoler og venskaber mellem uddannelsesinstitutioner, A 1880/kultur