Høringsudkast: Nordisk samarbejdsprogram for Arbejdsliv 2025–2030

20.03.24 | Consultation
Samarbejdsprogrammet for Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A) udløber ved udgangen af 2024. Der er derfor behov for at udarbejde et nyt. Samarbejdsprogrammet fastlægger rammerne og prioriteringerne for det nordiske samarbejde inden for arbejdsliv.

Informasjon

Tidsfrist
tir, 26/03/2024 - 11:59 PM

De nordiske statsministre vedtog i 2019 en vision for det nordiske samarbejde om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030

 

Visionen gennemføres via tre prioriterede fokusområder, der har til hensigt at sikre et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Arbejdslivet er en bærende kraft i de nordiske velfærds­samfund og har derfor en central betydning for denne visions virkeliggørelse. 

 

Visionen gennemføres samtidig med, at der er en række udfordringer men også muligheder, som præger vores arbejdsmarkeder og er fælles for hele Norden.

 

MR-A har på den baggrund udabejdet et udkast til et nyt samarbejdsprogram, der forsøger at adressere disse udfordringer og muligheder. MR-A ønsker inputs til udkastet med henblik på at gøre det både relevant og aktuelt, således det nordiske samarbejde inden for arbejdsliv kan skabe løsninger, der bidrager til de enkelte landes udvikling af politikker nationalt. 

Se høringsudkast