Høringsudkast: Nordisk energipolitisk samarbejdsprogram 2025-2030

20.03.24 | Consultation
Samarbejdsprogrammet for MR-Vækst/Energi udstikker de politiske prioriteter og mål for det nordiske energisamarbejde i perioden 2025-2030. Udgangspunktet er Nordisk Ministerråds vision om Norden som den mest holdbare og integrerede region i verden i 2030.

Informasjon

Tidsfrist
fre, 26/04/2024 - 11:59 PM

I tråd med Vision 2030 er målet for energisamarbejdet at bidrage til at fastholde og styrke de nordiske landes modstandskraft, bæredygtighed og konkurrenceevne, og derigennem bidrage til at Norden kan nå visionen om at være verdens mest bæredygtige og integrerede region. En bæredygtig omstilling af de nordiske samfund er ikke mulig uden en markant energiomstilling. 

 

Norden har en lang erfaring med konstruktivt energisamarbejde, og selvom det er forskellige lande, er der et unikt fællesskab og målrettet samarbejde, som understøtter arbejdet med at skabe de bedste bæredygtige løsninger og adressere vores fælles udfordringer. 

 

MR-Vækst/Energi vil prioritere indsatserne til de områder, hvor landenes samarbejde kan bidrage til at skabe stærkere resultater, end de kan hver for sig. Der bliver særlig fokus på: 

 

  • Høj energiforsyningssikkerhed til nordiske forbrugere og virksomheder. 
  • En forbedret nordisk styrkeposition for energiomstilling og innovation.  
  • Udvikling af et endnu mere effektivt og innovativt nordisk elmarked. 
  • Et styrket Norden i internationalt energisamarbejde. 

Se høringsudkast