Nordisk arbeidsgruppe for mikrobiologi, dyrehelse og dyrevelferd (NMDD)

Arbeidsgruppens ansvarsområde dekker aktiviteter innenfor mikrobiologi, dyrehelse og dyrevelferd. Formålet er å sikre at de nordiske myndigheter samarbeider effektivt.

Information

Postadresse

Att: Bjørn Groven
Mattilsynet
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Content