Folkbokföring på Färöarna

Folkeregistrering på Færøerne
Här kan du läsa om flyttanmälan och folkbokföring på Färöarna.

När och var ska du anmäla din flytt till Färöarna?

Som medborgare i ett nordiskt land ska du anmäla flytt till Färöarna bara om du ska vistas i landet längre än sex månader.

Om du ska vistas på Färöarna längre än sex månader ska du inom fem dagar efter ankomsten anmäla flytt till din nya hemkommun. Ta med ditt pass till kommunkontoret när du anmäler flytt.

Om din familj flyttar med dig kan du anmäla deras flytt samtidigt.

Om du ska jobba på Färöarna längre än 180 dagar måste du ha ett färöiskt personnummer, ett så kallat p-tal. Här kan du läsa om hur du får ett p-tal.

Inflyttare från länder utanför Norden

Du ska anmäla flytten till den kommun du flyttar till. Om du inte är nordisk medborgare måste du ha uppehållstillstånd enligt utlänningslagen eller bevis från myndigheterna på att du är undantagen från kravet på uppehållstillstånd. För mer information se:

Hvor skal jeg melde flytning, når jeg flytter fra Færøerne?

Flytning skal meldes til tilflytterkommunen. Flytter du til et andet nordiskt land, skal du registrere dig som flyttet fra Færøerne, hvis din nye kommune i tilflytterlandet stiller krav om, at du skal indregistreres hos dem.

Du skal være indregistreret i tilflytterkommunen i det nye nordiske land, inden din færøske fraflytterkommune kan registrere dig som fraflyttet.

Flytter du til et land uden for Norden i en periode der er kortere end 6 måneder kan du stadig være indregistreret på Færøerne. Varer dit ophold længere end 6 måneder, skal du melde flytning hos din færøske fraflytterkommune.

Flytning på Færøerne

Når du flytter internt på Færøerne, og/eller internt i en kommune, skal du senest 5 dage efter, at du er flyttet melde flytning hos tilflytterkommunen. Flyttemeldingen kan også omfatte resten af husstanden.

Vil du vide mere om folkeregistrering, kan du ringe til Landsfólkayvirlit på tlf. + 298 358050, eller sende en e-mail til lfy@us.fo

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.