Rättighetsbaserad analys för barn och unga i Nordiska ministerrådet

Upplýsingar

Publish date
Abstract
Rättighetsbaserad analys för barn och unga (RBA) är ett stödverktyg som ska hjälpa oss att bedöma hur våra aktiviteter påverkar barn och unga (0-25 år). Använd det när du utvecklar, implementerar eller utvärderar ett nordiskt initiativ och när du vill integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i ditt arbete. Verktyget innehåller olika formulär anpassade för olika aktiviteter och är till för dig som arbetar inom eller på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Genom att omvandla din analys till handling stödjer du målet att ge barn och unga en starkare röst och delaktighet i det nordiska samarbetet.
Publication number
2023:019