Info Norden

Videregående utdanning

Her finner du informasjon om videregående utdanninger og hvordan du kan søke opptak.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.