Innspillsrunde om det nordiske kultursamarbeidet i 2025-2030

Sirkum Polaris och Nuua, Kulovalkea (med stöd från Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur)
Photographer
Valpuri Kaarninen
Nå er det mulig å gi innspill til de nordiske kulturministernes arbeid med å utvikle et nytt, nordisk kulturpolitisk samarbeidsprogram som skal vare frem til 2030.

Kunst-, kultur- og medieaktører i Norden inviteres til å gi synspunkter på hvordan det nordiske kultur- og mediesamarbeidet frem mot 2030 bør se ut: Hvilke utfordringer skal det nordiske kultur- og mediesamarbeidet bidra til å løse? Hva bør de nordiske kulturministerne samarbeid om? Hva gir god nordisk merverdi og hvordan kan kompetanser og ressurser deles og utnyttes best mulig?

Innspillene skal brukes som underlag i det videre arbeidet med å utvikle et nytt kulturpolitisk samarbeidsprogram for kultur. Prosessen med å utvikle det nye samarbeidsprogrammet pågår frem til våren 2024. 

Det tar ca. 10 -15 minutter å svare. og skjemaet er åpent til og med mandag 17. april. Du kan svare på et skandinavisk språk, finsk, færøysk, grønlandsk, islandsk eller engelsk. Vi er takknemlige for alle innspill og kommentarer.
 

Her er lenken til skjemaet du skal bruke:

Contact information