Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Nordisk netværk for dataindsamling og ungdomsundersøgelser

20.07.18 | Prosjekt
NORDBUK har finansieret opstarten af et nordisk netværk for dataindsamling og ungdomsundersøgelser. Der er blevet forsket meget i børne- og ungdomsspørgsmål i de nordiske lande, men der findes ingen systematisk oversigt over den samlede nordiske viden på området. Man vil derfor kortlægge mulighederne for en øget udveksling mellem de eksisterende undersøgelser i Norden.

Informasjon

Dates
01.01.2017 - 31.12.2019

Siden årtusindskiftet har de unges opvækstmiljø været i hastig forandring. Vi har brug for et relevant vidensgrundlag for at kunne forstå Nordens unge i en foranderlig verden og for at have kompetencerne til at arbejde med disse unge. De nordiske lande er alle baseret på en fælles velfærdsmodel, den nordiske velfærdsmodel, og landene tilbyder således meget ensartede livsvilkår for de unge, som vokser op i disse lande. Samtidig står de nordiske lande i dag over for ensartede udfordringer i form af hurtige strukturforandringer, digitalisering, ungdomsmarginalisering, øget behov for integration etc.

I løbet af det seneste årti er der blevet gennemført flere studier i alle de nordiske lande, som yder væsentlige bidrag til kortlægningen af unges hverdagsliv, men som også giver en dybere indsigt i faktorer, som påviser uligheder i de vilkår, som de unge i de forskellige lande vokser op i. Disse faktorer kan være knyttet til fattigdom og social ulighed, fritidstilbud, skoletilbud, migration, rusmidler, kriminalitet, politisk deltagelse etc.

Der eksisterer dog ingen systematisk oversigt over den viden, der findes på området. Ungdomsundersøgelserne i de nordiske lande er desuden baseret på regionale og nationale initiativer, og de er i store træk uafhængige af hinanden. En opdateret fælles kortlægning er dermed et nødvendigt første skridt i retning af et dybere samarbejde.

Det nordiske netværk for ungdomsundersøgelser har til hensigt at opbygge et nyt og stabilt nordisk samarbejde inden for ungdomsforskning. Det første netværksmøde blev afholdt i Stockholm i april 2017 med deltagere fra Sverige, Norge, Finland, Grønland og Færøerne. Deltagerne var ungdomsforskere eller repræsentanter for myndigheder/organisationer, hvoraf de fleste arbejder med spørgeskemaundersøgelser om unge.