8.1.
Medlemsforslag om felles nordisk pilegrimssatsing, A 1930/UKK, Den Socialdemokratiske Gruppe