16.3.
Betænkning over medlemsforslag om å redusere antall barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt, A 1907/UVN